Magnez i jego właściwości (część I)

Magnez i jego właściwości (część I)
 1. Podstawowe informacje

Magnez jest dwuwartościowym pierwiastkiem i jednym z najważniejszych jonów niezbędnym do funkcjonowania naszego organizmu. Dorosły człowiek w swoim organizmie zawiera od 22-35 g magnezu. Najwięcej tego pierwiastka znajduję się w kościach, bo aż 52,9%, na drugim miejscu są mięśnie 27%, a na trzecim tkanki miękkie 19,3%. Niewielka ilość jest w erytrocytach 0,5% i osoczu 0,3%.

 1. Zapotrzebowanie na magnez
 • Od 0-6 msc – 30mg
 • 7-12 msc – 75mg
 • 1-3 lata – 80mg
 • 4-8 lat – 130mg
 • 9-13 lat – 240mg
 • 14-18 lat, dziewczyny 360mg, chłopacy 410mg
 • 19-30 lat, kobiety 310mg, mężczyźni 400mg
 • 31-50 lat, kobiety 320mg, mężczyźni 420mg
 • Powyżej 50 roku życia kobiety 320mg, mężczyźni 420mg
 • Ciąża od 350-400mg
 • Laktacja od 310-360mg
 1. Magnez (Mg) i jego rola
 • Odgrywa ważną rolę w nadciśnieniu tętniczym.

Wyniki wielu badań wykazują, że magnez odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozwoju nadciśnienia tętniczego. Jony Mg regulują napływ wapnia do wnętrza komórki, współzawodnicząc z jonami wapnia o miejsce wiązania w błonie komórkowej. Magnez działa więc jak antagonista wapnia, redukując zwiększone napięcie   i reaktywność naczyń. W wielu pracach potwierdzono zależność między suplementacją Mg a obniżeniem ciśnienia tętniczego. W jednym z badań wykazano spadek wartości ciśnienia skurczowego o 3–7 mm Hg, a rozkurczowego o 1–3 mm Hg po 4-tygodniowym leczeniu magnezem w dawce 70 mg/d. Amerykańscy badacze w swojej pracy opublikowanej        w 2013 roku udowodnili niekorzystny wpływ diety ubogiej w magnez na ryzyko rozwoju nadciśnienia, miażdżycy, udaru mózgu i niewydolności serca. Zwracają uwagę, że w ciągu 100 lat, od 1900 roku, nastąpił drastyczny spadek zawartości magnezu w diecie (szczególnie w wodzie pitnej) z 450 mg/dobę do około 180–230 mg/dobę.

 • Magnez a zespół metaboliczny i cukrzyca

Magnez zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego, zmniejsza proces zapalny, dzięki czemu obniża ryzyko sercowo-naczyniowe. Wyniki badań epidemiologicznych potwierdziły dużą częstość występowania hipomagnezemii (niedobór magnezu) u osób z cukrzycą typu 2, szczególnie w przypadku złej kontroli poziomu glikemii oraz towarzyszących powikłań mikro- i makronaczyniowych . W pewnym badaniu zaobserwowano niższy poziom jonów Mg w surowicy u chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną.

 • Rola magnezu w zaburzeniach rytmu serca

Ten pierwiastek od lat jest stosowany w zaburzeniach rytmu serca, ale jego antyarytmiczny mechanizm nie jest do końca znany. Wyniki metaanalizy 17 badań wykazały zmniejszenie ryzyka wystąpienia migotania przedsionków o około 30% po profilaktycznym podaniu preparatów magnezu u chorych przed operacją kardiochirurgiczną.

 • Mg a udar mózgu

Znany jest związek między długotrwałym spożyciem magnezu w diecie a częstością występowania udaru mózgu. Na podstawie 8-letniej obserwacji ponad 40 000 mężczyzn stwierdzono zmniejszone ryzyko udaru mózgu u osób poddanych stałej suplementacji Mg.

 • Jego rola w depresji

Są autorzy, którzy twierdzą, że Mg nie ma żadnego istotnego wpływu, jeśli chodzi o leczenie depresji. Jednak w piśmiennictwie jest wiele doniesień na korzystny wpływ tego pierwiastka  w tej chorobie. Wyniki randomizowanego badania klinicznego przeprowadzonego przez Barragan-Rodrigueza i wsp. wykazały, że 12-tygodniowa suplementacja 5-procentowego roztworu chlorku magnezu u starszych pacjentów z depresją i cukrzycą typu 2 wywiera efekt terapeutyczny podobny do 50 mg imipraminy (lek przeciwdepresyjny).

 

Wkrótce wpis o występowaniu magnezu, skutkach jego nadmiaru i niedoboru.

Żródła:

"Bromatologia i chemia toksykologiczna" – Polskie Towarzystwo Farmakologiczne ISSN 2353-9054

"Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego — modyfikacja żywienia Część II. Składniki mineralne: sód, potas, wapń i magnez w diecie osób z nadciśnieniem tętniczym" – Grażyna Heleniak, Edward Jabłoński, Urszula Kaźmierczak

Magnez — rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości uzupełniania w organizmie człowieka – Maria Iskra, Beata Krasińska, Andrzej Tykarski

Tasty diet by milena

Please follow and like us:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *